皇冠官网app

Mag-imbak ng sapat na mga supply na tatagal nang isang linggo. Ilagay ang mga produkto sa mga sisidlang ligtas sa pagkabasa at iimbak ang mga ito sa lugar na madaling makuha. Nagkakanlong man kayo sa tahanan o lumilikas, posibeng kailanganin ninyong agarang makuha ang inyong mga supply sa sitwasyon ng sakuna. Narito ang mga kakailanganin ninyo.

皇冠官网app

皇冠官网网站

永利皇冠游戏网站

1 galon ng tubig kada tao kada araw

永利皇冠登录

永利皇冠游戏网站

Hindi madaling masira at madaling ihanda nang walang koryente

皇冠官网入口

永利皇冠游戏网站

De-manong pambukas ng de-lata at tinidor, kutsara at kutsilyo

皇冠注册平台

永利皇冠游戏网站

Tiyakin na isama ang pagkain para sa lahat ng miyembro ng inyong kabahayan

皇冠官网app

皇冠官网网站

永利皇冠游戏网站

Huwag gumamit ng kandila

皇冠官网app

永利皇冠游戏网站

Isama ang dalawang set na pasobra

永利皇冠app

永利皇冠游戏网站

De-baterya o de-manong radyo para masundan ang lagay ng panahon

永利皇冠

永利皇冠游戏网站

Isama ang portable charger

皇冠官网app

永利皇冠登录

永利皇冠游戏网站

Mula antibiotic na ointment at mga benda hanggang mga cold pack at marami pang iba

永利皇冠登录

永利皇冠游戏网站

May resetang gamot at gamot na hindi kailangan ng reseta

皇冠登录页面

永利皇冠游戏网站

Mga kumot, tuyong damit, matitibay na sapatos at guwantes

皇冠登录网址

永利皇冠游戏网站

Sabon, sepilyo, toothpaste, tisyu, atbp.

皇冠注册官网地址

永利皇冠游戏网站

Laruan, libro, games at cards

永利皇冠463com

永利皇冠游戏网站

Kung posible, magtabi ng $100

皇冠注册平台

永利皇冠游戏网站

Mga kopya ng ID, medikal na record, rekord ng pagpapabakuna sa alagang hayop at mga litrato ng pamilya

永利皇冠

永利皇冠游戏网站

Mga paper towel, bag para sa basura, kasangkapang magagamit sa iba't ibang gawain kabilang na ang kutsilyo

Huwag kalimutang magpanibago ng emergency kit nang hindi bababa sa minsan sa isang taon.